กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

รายงานประจำวัน

รายงานประจำวัน

กลุ่ม

สนง.ปภ.จ.ลำปาง แจ้งการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก พื้นที่จังหวัดลำปางได้รับผลกระทบมีน้ำป่าไหหลาก

เรียน ผู้บังคับบัญชา การติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก พื้นที่จังหวัดลำปางได้รับผลกระทบมีน้ำป่าไหหลาก อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย ดังนี้ 1.อำเภอวังเหนือ - ต.ทุ่งฮั้ว ม.5 บ้านผาแดง ม.12 บ้านทุ่งวังทอง - ต.วังทอง ม.3 บ้านปงถ้ำ ม.7 บ้านปงทอง - ต.วังเหนือ ม.7 บ้านแม่เฮียว - ต.วังซ้าย ม.7 บ้านแม่สุก - ต.วังทรายคำ ม.1 บ้านทุ่งฮี 2.อำเภอแจ้ห่ม - ต.ปงดอน ม.4 บ้านเปียงใจ ม.8 บ้านเลาสู - ต.ทุ่งผึ้ง ม.5 บ้านแม่ช่อฟ้า ม.8 บ้านแม่จอกฟ้า 3.อำเภอเมืองปาน - ต.หัวเมือง ม.1 บ้านขาม ม.3 บ้านต้นงุ้น ม.6 บ้านทุ่งยาง สถานการณ์ มีฝนตกหนักในพื้นที่ มีน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือน พื้นที่เกษตร และเส้นทางการสัญจร ขณะนี้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนหยุดตกแล้ว อยู่ระหว่าง อำเภอร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทำการสำรวจความเสียหายและเร่งดำเนินการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ จังหวัดลำปาง 2 ส.ค. 2563 @ 18.49 น.
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 474 ครั้ง