กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ปภ.ลำปาง จัด ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 และรับมอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน พร้อมทั้งน้ำดื่มเพื่อให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่จุดบริการประช

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์  น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 และรับมอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน พร้อมทั้งน้ำดื่มเพื่อให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่จุดบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 976 ครั้ง