กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ปภ.ลำปาง จัดโครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จังหวัดลำปาง “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” และกิจกรรมโครงการราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจร

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์  น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จังหวัดลำปาง “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” และกิจกรรมโครงการราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2.กิจกรรม street hero สร้างทางม้าลายสามมิติ 3.ปล่อยขบวนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 973 ครั้ง