กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ปภ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านกล้า” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.ลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่สนง.ปภ.จ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านกล้า” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และบัณทิตจิตอาสา ณ บริเวณด้านข้างอาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 975 ครั้ง