กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

สนง.ปภ.จ.ลป ร่วมอำนวยความสะดวกบริการผู้สูงอายุและประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ร่วมอำนวยความสะดวกบริการผู้สูงอายุและประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 978 ครั้ง