กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

รายงานประจำวัน

รายงานประจำวัน

กลุ่ม

สนง.ปภ.จ.ลำปาง แจ้เตือนฝนตกหนัก

สนง.ปภ.จ.ลำปาง ได้จัดทำประกาศแจ้เตือนพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก วันที่ 13-14 มิถุนายน 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 470 ครั้ง