กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
นายชัยธวัช ศิวบวร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

ถาม - ตอบ

เว็บไซด์ย่อย ปภ.

ชื่อกระทู้
ตั้งกระทู้โดย
เมื่อวันที่
อ่าน / ตอบ
Admin
26 พฤษภาคม 2556
เวลา 01:10 AM
50 / 0
Admin
26 พฤษภาคม 2556
เวลา 01:09 AM
50 / 0
Admin
26 พฤษภาคม 2556
เวลา 01:09 AM
50 / 0
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 211 ครั้ง